Междинен финансов отчет към 30 юни 2022

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува междинен финансов отчет към 30.06.2022г. С отчета може да се запознаете тук ФАМ ОТЧЕТ 062022