Междинен финансов отчет към 30 септември 2020г.

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува финансов отчет към 30 септември 2020г. Отчетът е достъпен тук отчет 30092020