Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2021г.

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2021г. С отчета може да се запознаете тук ФАМ ОТЧЕТ 092021