Информация за лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

Уважаеми акционери, бъдещи инвеститори и заинтересовани лица,

На следният имейл адрес office@famanagement.eu и на седалището на дружеството /1000 гр. София, ул. Врабча № 8/ може да подадете сигнал на нарушение по смисъла на Закона за защита на лицата подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения.
Сигнал може да подадете и до КЗЛД. Препоръчително е използването на утвърдената бланка за сигнали, която може да получите своевременно от служителя, определен за лице за разглеждане на сигнали или може да изтеглите от тук: https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=282 .