Изплатена лихва по облигационна емисия

Уважаеми инвеститори, акционери и облигационери,
Уведомяваме Ви, че на 19/12/2022г. дружеството изплати лихва по облигационна емисия. Уведомление ФАМ лихва 19-12-2022