Годишен одитиран финансов отчет за 2021г.

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ публикува одитиран годишен финансов отчет за 2021г.894500D1M53T2HYX6A52-20211231-BG-SEP

Медия, в която е публикуван xhtml формат на отчета: http://www.x3news.com/